banners

Cum contești un proces verbal în care ai primit amendă sau interdicție pe stadion.

sâmbătă, 30 ianuarie 2016, ora 04:22. Publicat de Cristian C.

Jandarmi-mascati

Nu de puține ori suntem amendați sau interziși pe stadioane de către jandarmi, fără nicio probă, doar pentru că avem un fular la gât. Atunci când vă considerați victimele unor întâmplări neverosimile, de genul conducerii la secție pentru identificare, completate și de un eventual comportament agresiv al jandarmilor sau polițiștilor, este de preferat să contestați cât mai rapid procesele verbale pe care organele de ordine vi le-au întocmit cu această ocazie.

Vă reamintim că Revista Ultra’ vine în ajutorul ultrașilor prin suport juridic și asigură avocat pentru procesele mai complicate. Iată care sunt pașii pe care trebuie să îi parcurgeți pentru a face o contestație:

În primul rând, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii prevăzute în legea 4/2008 sau alt act normativ ce implică contravenții,  se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, fie prin poștă, cu confirmare de primire, fie personal la serviciul de registratură din cadrul instanței.

Anexat plângerii, se va depune obligatoriu atât procesul verbal de constatare a contravenției (original și copie), cât și o copie de pe actul de identitate, în atâtea exemplare câte părți cu interese contrare sunt, un exemplar urmând să rămână instanței. De exemplu, împotriva unei contravenții din partea poliției/jandarmeriei se va depune atât plângerea, cât și procesul verbal și copia de pe CI în două exemplare: unul pentru instanță iar cel de-al doilea va fi trimis pe cale administrativă de instanță poliției/jandarmeriei, în vederea depunerii unei eventuale întâmpinări, practic a unei contestații la contestația pe care ai făcut-o tu.

Chiar dacă plângerea a fost greșit îndreptată, instanța va urma să își decline competența în favoarea instanței competente teritorial, lucru neindicat, întrucât implică o perioadă mai îndelungată de timp.

Termenele  fixate pe zile se socotesc întotdeauna pe  zile libere în calculul termenului neintrând nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârșit termenul.

amenda_soferi_86767400

Înainte de a contesta anumite elemente ”de fapt”, cu care nu sunteți de acord, trebuie să aveți în vedere principalele motive de anulare a procesului-verbal, care pot atrage sancțiunea nulității.

Cu titlu de exemplu, procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu:

– data și locul unde este încheiat;

– numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;

– datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului;

– descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost savârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

– indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția.

– în momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”.

Dacă agentul constatator omite să menționeze în cuprinsul amenzii unul din elementele menționate mai sus, puteți obține anularea procesului verbal, fără o analiză în concret a fondului cauzei (starea de fapt a lucrurilor).

În cuprinsul plângerii, încercați să faceți o analiză cât mai amănunțită a situației de fapt care a atras sancțiunea, și propuneți eventualele mijloace de probă de care dispuneți. De exemplu, înregistrare video sau un martor care a perceput în mod nemijlocit evenimentul și care urmează să fie citat în fața instanței de judecată pentru a relata aspectele susținute în plângere prin propria sa percepție, ale cărui date de identificare le menționați în plângere.

În baza art. 411 Cod procedură civilă, puteți solicita și judecarea în lipsă.

După comunicarea acțiunii, instituția poliției sau a jandarmeriei poate depune întâmpinare. Aceasta reprezintă actul de procedură prin care ei se vor apăra în fapt și în drept față de cererea dumneavoastră de chemare în judecată, propunând la rândul lor mijloacele de probă pe care le vor considera concludente și utile cauzei.

Întâmpinarea se va comunica și petentului, adică celui care a primit inițial amenda sau interdicția, care poate face la rândul lui un răspuns la aceasta, în cazul în care dorește să aducă anumite completări cu privire la probe sau la situația de fapt expusă anterior în plângere. Ulterior, judecătorul va fixa prin rezoluție primul termen de judecată și, totodată, se vor emite citații pentru toate părțile din dosar.

ucisdinculpa

În momentul în care se constată cercetarea judecătorească terminată, se va da cuvântul pe fond în susținerea plângerii petentului, iar pronunțarea soluției poate fi amânată, la solicitarea expresă a acestuia, în vederea depunerii de concluzii scrise.

Hotărârea judecătorească a primei instanțe poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile, scutit de taxa de timbru, la instanța ierarhic superioară a cărei hotărâre va fi definitivă.

Pentru a acoperi întreaga arie de argumente este preferabil ca, atât redactarea, cât și susținerea plângerii în fața completului de judecată, să se facă prin avocat sau altă persoană cu cunoștințe juridice.

Pentru orice nelămurire sau suport juridic nu ezitați să ne contactați pe mail: revista_ultra@yahoo.com

Articol realizat de redacția Revistei Ultra’ împreună cu Răzvan Rocșoreanu, avocatul publicației.

banner 2

Lasă un răspuns

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish
Urmărește-ne pe Facebook